Domingo    25 de Febreiro do 2018
Inicio Xeral Axenda Administración
Xeral
Historia
Románico
Pazos
Situación
Feira
Ríos
Ocio
Turismo rural
Axenda
Teléfonos
Pedaneos
Asociacións
Fotos
Mapa de parróquias
Administración
Ordenanzas
Perfil do Contratante
Obras
Bandos
Emprego

 

FARMACIAS DE GUARDIA

 

 

Ordenanzas.

Modelos Formularios etc...

_____________________

 ____________________

PDF POR PARTES

PDF COMPLETO .RAR

__________________

 

 

 

 

 

 ________________

 

 

________________

 

Banco de Terras de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Territorial de Galicia

_____________________

 

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas

 

_____________________

    PIC AGOLADA

Sede Electrónica do Catastro

____________________

 

Igape

____________________

 

 

___________________

 

 _______________

 

_______________

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

BASES DO PROGRAMA “DEPOTERMAL”
BASES DO PROGRAMA “DEPOTERMAL”

EXTRACTO DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 POLO QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “DEPOTERMAL” PARA O ANO 2018

13/02/2018
máis información


máis información

02/02/2018CURSO GRATUÍTO
CURSO GRATUÍTO

Hoxe na Casa da Cultura de Agolada tivo lugar o acto de presentación da programación do curso de Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas. Con este título poderás desenrolar unha profesión de presente e de futuro. Curso gratuíto.  Con prácticas en empresas e certificado de profesionalidade oficial.

Se tes menos de 30 anos e estás en situación de desemprego, podes incrementar as túas posibilidades de atopar traballo grazas aos cursos de formación para mozas e mozos desempregados impulsados pola Xunta de Galicia, en colaboración co Sistema de Garantía Xuvenil.

Para acceder a este programa de formación gratuíto só tes que: ESTAR INSCRITO/A NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO ESTAR REXISTRADO/A NO SISTEMA DE GARANTÍA XUVENIL Se aínda non o estás, podes facelo dirixíndote a túa Oficina de Emprego ou a través do rexistro telemático do propio Sistema de Garantía Xuvenil: http://www.empleo.gob.es/es/ garantiajuvenil/accesoJovenes.html É un trámite moi rápido e sinxelo.

 Diríxete a túa Oficina de Emprego, non te demores,  nela  facilitaranche toda a información que necesitas e tramitarán a túa solicitude ao curso, ou ben chama ao concello e facilita os teus datos de contacto, Nome Apelidos e número de teléfono.  O inicio está previsto para o 14 de febreiro. 

01/02/2018
máis información

BUS BAIXO DEMANDA

A Xunta de Galicia está a impulsar medidas que melloren a prestación dos servizos de transporte público. Así, incorporaranse novas paradas e servizos que van ser prestados logo da reserva de prazas polas persoas usuarias.


O transporte Baixo demanda permitirá levar o servizo público de transporte a máis localidades e poboacións e, ao tempo, garantir a súa propia eficiencia e o aforro enerxético, pois o autobús ou o microbús só viaxará se hai xente que demande o servizo.


Como pedir o servizo?


Moi fácil, simplemente deberá chamar ao teléfono 988 68 78 00.


Unha persoa atenderalle de 8 a 20 horas, todos os días laborais.


Nunha única chamada poderá reservar varias prazas no autobús ou, mesmo, reservar varias viaxes para os próximos 15 días.

 

Teño que chamar sempre para poder utilizar os autobuses?


Non. Só terá que chamar para reservar praza en paradas que se presten baixo demanda. Nesta mesma páxina ten información sobre as paradas e os servizos que, en cada concello, se prestan baixo demanda.


Tamén pode obter información dirixíndose á empresa de transporte que preste o servizo (nos enlaces situados á esquerda poderá acceder ás empresas que prestan os servizos en cada unha das provincias).


Cando chamar?


A reserva debe facerse antes das 20 horas do día laborable anterior a aquel no que vaia viaxar.


Así, se o vindeiro mércores 27 de decembro quere coller o autobús para ir ao centro de saúde, deberá chamar antes das 20 horas do martes 26 de decembro.


En cambio, se o martes 26 de decembro quere coller o autobús para ir facer compras, como o luns é festivo deberá chamar antes das 20 horas do venres 22 de decembro.


Que preciso para chamar?


Simplemente deberá ter o número do seu DNI e saber cando quere viaxar e entre que paradas. Nesta páxina ten información dos servizos de transporte, o que tamén poderá consultar nas empresas de transporte (nos enlaces situados á esquerda poderá acceder ás empresas que prestan os servizos en cada unha das provincias).


Ao final da chamada indicaráselle o número de confirmación da súa reserva, que deberá ter onde anotar.


Se ao chamar indica un correo electrónico, enviaráselle ao mesmo a reserva co seu número de confirmación, o que tamén lle facilitará a súa anulación, se fose o caso.


Debo chamar para anular a reserva se finalmente non vou viaxar?


Si, se finalmente non vai viaxar deberá anular a reserva. Se non o fixese, outras persoas poderán quedar sen praza.


Para facer a anulación, tan só deberá volver chamar ao mesmo número de teléfono. Se é posible, deberá indicar o número de confirmación da súa reserva.


Tamén pode facer a anulación enviando o correo electrónico no que se lle confirmou a súa reserva ao enderezo baixodemanda@xunta.gal.

 

Teño que facer algo ao subir ao autobús?


Ao subir ao autobús na súa parada deberá poder indicar ao condutor o nome da persoa que fixo a reserva e o código da reserva que se lle indicou.


Poderei subir ao autobús se non fixen a reserva?


Se ninguén fixo unha reserva para a súa parada o autobús non pasará por ela, polo que non poderá subir. Ademais, outras persoas poderán ter reservado noutras paradas as prazas das que dispoña o autobús, polo que aínda que non estean ocupadas pode que non queden prazas libres para a súa viaxe.


Podo facer as reservas por outros medios?


A partir da posta en funcionamento do novo sistema as reservas deberán facerse a través do teléfono 988 68 78 00, e xa non será posible facelas nos teléfonos das empresas. Estes teléfonos poderá ser consultados para obter información das súas liñas e horarios.


Non obstante, o novo modelo permitirá introducir progresivamente novas funcionalidades, das que se informará segundo se vaian incorporando, tales como ofrecer unha maior información doutros servizos cos que poder enlazar para, por exemplo, ir á capital da provincia, ou mesmo, facer reservas de xeito doado dende o móbil.

máis información

VI482A - Bono de aluguer social do plan rehavita. Participación no programa de subvencións.

Programas de concesión das subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan rehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020. Códigos de procedemento VI482A e VI482B.

 

Artigo 5. Renda das vivendas

1. A renda mensual máxima non pode superar os seguintes importes:

a) 400 €, para as vivendas situadas nos seguintes concellos: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo.

b) 350 €, para as vivendas situadas nos seguintes concellos: Ames, Ares, Arteixo, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cambre, Carballo, Cee, Cedeira, Culleredo, Fene, Melide, Mugardos, Narón, Neda, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Ribeira, Sada e Teo. Burela, Cervo, Chantada, Foz, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba, Viveiro, Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín e Xinzo de Limia. A Estrada, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Gondomar, Lalín, Marín, Moaña, Mos, Nigrán, O Grove, O Porriño, Poio, Ponteareas, Pontecesures, Redondela, Sanxenxo, Tui, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

c) 300 €, para as vivendas situadas no resto de concellos.

2. Estas contías poderán ser incrementadas ata un 20 % no caso de que as persoas arrendatarias sexan integrantes dunha unidade de convivencia que necesite unha vivenda adaptada para algún dos seus membros.

 

Artigo 6. Contía da axuda

1. O importe mensual desta axuda terá as seguintes contías:

– 200 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire a alínea 1.a) do artigo 5.

– 175 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire a alínea 1.b) do artigo 5.

– 150 euros mensuais para os contratos relativos a vivendas situadas nos concellos a que se refire a alínea 1.c) do artigo 5.

No suposto de que a persoa beneficiaria non dispoña de contrato de alugueiro no momento da concesión, recoñeceráselle inicialmente unha axuda por importe de ata un máximo de 200 euros mensuais, condicionada á achega do correspondente contrato. Non obstante, a contía definitiva da concesión virá determinada en función do concello en que estea situada a vivenda obxecto do contrato de alugamento que se achegue.

máis información

O Concello de Agolada está a levar  a cabo de novo un proceso de limpeza de contenedores de lixo, a fin de que nestas datas de verán se poidan evitar os posibles malos cheiros derivados do proceso acelerado de descomposición dos residuos así como evitar a propagación de infeccións ou pragas de insectos.

Por todo elo recalcamos e agradecemos a todos os veciños que depositen os seus residuos en bolsas apropiadas e cerradas para impedir o verquido de restos ao contenedor.

07/06/2017

DEPUTACIÓN PROVINCIAL Subvencións e axudas

Convocatoria pública por parte da Deputación do programa “Conectadas” 2018, que ten por finalidade mellorar a formación básica das mulleres na comunidade para favorecer as relacións interpersoais e o intercambio de experiencias, contribuír a mellorar a súa empregabilidade e o seu mantemento no mercado de traballo e reducir a fenda dixital mediante a utilización da información e as novas tecnoloxías.

 

O prazo para a presentación de solicitudes será de trinta (30) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

máis información

PR487A - Subvencións en réxime de concorrencia non competitiva dentro do plan específico extraordinario de investimentos destinado a asociacións veciñais de Galicia de veciños, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia.

Prazo de presentación: 06/01/2018 - 05/02/2018.

05/01/2018
máis información

VESPA VELUTINA- PROCEDEMENTO

Vespa velutina     AUDIO

Sensibilizada co sector, os seus  retos e problemas, a Consellería do Medio Rural puxo en marcha, en colaboración con outros departamentos da administración autonómica e local, (O Concello de Agolada entre eles),  así como con representantes do sector apícola, o Programa de Vixiancia e Control da Vespa velutina en Galicia, no que tamén interven a cidadanía en xeral no ámbeto da detección de individuos ou de niños desta especie.

 

           

Con este programa se pretende dar unha resposta rápida e eficaz a  aparición deste insecto invasor que ameaza as colmenas poñendo en perigo o futuro da producción apícola e mermando o  importante papel polinizador que teñen as abellas.

Calquer persoa que detecte un niño destas avespas pode comunicalo aos teléfonos 012 ou 112 donde o persoal adscrito ao programa realizará as actuacions precisas co fin de retirar ou neutralizar o niño.

TRIPTICO INFORMATIVO

CARTEL INFORMATIVO

COMO FACER TRAMPAS PARA AS VESPAS VELUTINAS

PROTOCOLO PARA CAPTURAR RAIÑAS

O Concello de Agolada, a través de Protección Civil, actúa coma centro colaborador da Consellería do Medio rural para facer fronte a loita contra esta praga.

Podes comunicar a presenza de niños no noso Concello mediante o seguinte formulario

FORMULARIO DE COMUNICACION DE PRESENZA DE NIÑOS DE VESPA VELUTINA EN AGOLADA

CUBRE O FORMULARIO E ENVÍAO AO CONCELLO VIA MAIL A concello@agolada.es INDICANDO NO ASUNTO NIÑOS VESPA VELUTINA. ENGADE UN TELÉFONO DE CONTACTO.

máis información

DENTRO DO PLAN CONCELLOS 2017 A DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA APROBOU A FINANCIACIÓN PARA A ACTUACIÓN DENOMINADA

SUBMINISTRO DE RETROEXCAVADORA USADA PARA VIAS E OBRAS POR UN IMPORTE DE 33.880 EUROS.

27/10/2017

Axudas a particulares para materiais e pezas de mobiliario de cociña e baño

Datos da solicitude

Prazo de presentación: 11/10/2017 - 17/11/2017.

O prazo de presentación de solicitudes de axuda (que inclúen a documentación xustificativa e a solicitude de cobramento) comezará aos 10 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 17 de novembro de 2017 agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito. Neste caso, informarase do peche adiantado do prazo de solicitude a través da páxina web do Igape e no Diario Oficial de Galicia (procedemento do Igape co código IG219).

Prazo de resolución: 30 días hábiles contado desde a data da solicitude na aplicación informática

Sentido do silencio administrativo: Negativo

 

CONVOCATORIA- NORMATIVA

RESUMO DA CONVOCATORIA

 

02/10/2017
máis información

RECOLLIDAS DE PLASTICOS AGRICOLAS
RECOLLIDAS DE PLASTICOS AGRICOLAS

O Concello de Agolada, avisa de que os períodos de recollida de plásticos agrícolas veñen establecidos para os meses de Abril e Novembro. Fora das datas nas que se permite o acopio nos puntos establecidos, está totalmente prohibido deixar ditos plásticos nas zonas de referencia. Os días de acopio serán informados polo Concello en tempo para poder efectuar o traslado dos restos as zonas de recolida.

A inobservancia desta obriga poderá conlevar a correspondente apertura de expediente sancionador.

máis información

Plan de Práctica Laboral en Empresas - Vacantes 2016

Varias empresas da nosa comarca, e outras máis da provincia de Pontevedra, estan incluidas dentro do abano de postos ofertados coma bolseiros e vacantes a cubrir .  O BOP saiu publicado o pasado 18 de setembro e o prazo abrangue 20 dias naturais para que as persoas interesadas en acadar algún dos postos ofertados poidan presentar a súa instancia.

2016E002 CICLO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

JUAN CARLOS BLANCO CORDIDO (Aluminios JC Blanco) Agolada

LACTEOS FARELO  Agolada

 

2016E028 DIPLOMATURA/GRAO EN EDUCACIÓN  SOCIAL

EDUVÍA XESTIÓN, CULTURA E LECER, S.L.  Lalín

 

2016E043 ENXEÑERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE XESTIÓN/ENXEÑERÍA INFORMÁTICA/GRAO EN ENXEÑERÍA INFORMÁTICA

 SUPERNOVA ASISTENCIAS S.L. Lalín

 

2016E079 LICENCIATURA/GRAO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS

GRUPO GALLEGA LABORAL DEZA, S.L.  Silleda

 

2016E034 DIPLOMATURA/GRAO EN TURISMO

MÁIS DESEÑO SILLEDA, SL Silleda

 

2016E098 CICLO SUPERIOR EN PAIXASISMO E MEDIO RURAL 

ALBERTO FERNANDEZ TABOADA (FINCA DE BENDOIRO, AGRICULTURA ECOLÓXICA) Lalín

 

 2016E100 CICLO SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓNS METÁLICAS

HIJOS DE ROBERTO FUERTE, SL Vila de Cruces

 

02/10/2017
máis información

máis información

PREVENCION DE INCENDIOS - OBRIGAS
PREVENCION DE INCENDIOS - OBRIGAS

Dende o Concello lémbrase que os propietarios con parcelas nas faixas de especial protección de núcleos deben cumprir coas obrigas de xestión de combustible vexetal (tala e roza) antes do 30 de xuño de cada ano. Terán que xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, de núcleo rural urbanizable delimitado, así como arredor de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros de monte.

 

BANDO OBRIGAS DE LIMPEZA DE PARCELAS

LEI 07/2012 DE MONTES DE GALICIA

 

18/05/2017
máis información

05/09/2017

Axudas a prevención dos danos especies de fauna silvestre

Orde que ten por obxecto establecer as bases reguladoras dunha liña de axudas a favor das persoas titulares de explotacións agrícolas e/ou gandeiras afectadas polos ataques de especies de fauna silvestre (lobo e xabaril), coa finalidade de fomentar a aplicación de medidas de protección, para o cal se incentivará a adquisición de elementos preventivos dos danos que poidan ocasionar estas especies, e proceder á súa convocatoria para o ano 2017.

 MT809D - Axudas económicas para a prevención dos danos que causan as especies silvestres.

Prazo de presentación de solicitudes: 18/08/2017 - 18/09/2017

 

MT809B - Axudas económicas para paliar os danos producidos polo lobo.

Prazo de presentación de solicitudes: 21/01/2017 - 14/11/2017

 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

Dirección General de Patrimonio Natural

San Lázaro,s/n
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: 981543978 Fax: 981957106
Email: dxcn@xunta.es
Información web: http://www.cmati.xunta.es/

máis información

máis información

AVISO- COBRO IBI E IAE
Impostos
Data Inicio
Data Fin
Data Cargo Cta. (1)
Data Cargo Cta. (2)
I.B.I.
16 de agosto
31 de outubro
3 de outubro
1º prazo
4 de setembro
2º prazo
3 de outubro
I.A.E.
1 de setembro
2 de novembro
2 de novembro
máis información

ESCOLA DA BANDA


 

 

   

O recinto da Praia Fluvial de Brocos (Agolada) contará un ano máis co servizo de salvamento e socorrismo nas datas de sábado e domingo dende o 15 de xullo en horario de 12 a 20 horas.

máis información

Dende o Concello de Agolada, e aproveitando a celebración do Día Mundial do Medio Ambiente, queremos agradecer aos nosos veciños que atendan ao esforzo de colaborar na defensa do mesmo, empregando de xeito adecuado o proceso que dende o Concello poñemos ao seu dispor para a recollida selectiva.

Lembramos a todos a obriga de empregar de xeito adecuado cada un dos contenedores e aproveitamos para lembrar os sevizos dos que lles facemos partícipes.

 

Recollida Xeral- Contenedor Verde

Recollida de papel- Contenedores Azuis.

Recollida de Vidro- Contenedores Verdes tipo Iglú.

Recollida de Envases e Embalaxes- Contenedor Amarelo.

Recollida de Aceites de Cociña- Contenedores Pequenos.

Recollida de Pilas- Caixas de recollida  repartidos en locais do Concello- Casa do Concello.

Recollida de Tapóns- Caixas de recollida  repartidos en locais do Concello- Casa do Concello.

Recollida de Roupa - Contenedores sito na Praza do Concello ao pe da Cabina telefónica.

Recollida de Voluminosos- Gratuita e previo aviso chamando ao concello en horario de oficina.

Recollida de Plásticos Agrícolas- Dúas veces ao ano previo aviso polo Concello e nos puntos de acopio.

 

 

05/06/2017

MELLORAS DE CARMOEGA

O Concello de Agolada, segue a traballar na mellora e conservación daquelas zonas de releve e interese para veciños e visitantes. Finalmente están xa a rematar as actuacións de mellora de servizos, seguridade e acesibilidade a zona recreativa de Carmoega. Se substituíu o valado deteriorado, se cambiaron as escaleiras de aceso e as rampas de baixada a zona de lecer, así como se sustituiron as vellas barbacoas por outras novas que cumpran coa lexislación en prevención de incendios.

 

Agolada segue a investir no medio natural como polo de atracción turística e de mellora da calidade de vida dos veciños. 

Agradecemos a todos os usuarios que nos axuden a conservalos, basta con deixalos cando marchen no mesmo estado que cando chegaron.

 

 

03/08/2017
máis información

DEPUTACION de PONTEVEDRA
DEPUTACION de PONTEVEDRA

O Concello de Agolada, percibiu unha axuda por importe de 45.905,87 euros para a realización da actuación denominada "Gasto Corrente Novo" cun orzamento de 45.905,87 euros ao Abeiro da finalidade Gasto corrente Novo dentro da Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS-PLAN CONCELLOS 2017.


DEPUTACION de PONTEVEDRA
DEPUTACION de PONTEVEDRA

O Concello de Agolada, percibiu unha axuda por importe de 2.577,30 euros para a realización da actuación denominada "Acreedores de Investimentos-Climatizacion Velatorio Municipal" cun orzamento de 2.577,30 euros ao Abeiro da Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS-PLAN CONCELLOS 2017.


DEPUTACION de PONTEVEDRA
DEPUTACION de PONTEVEDRA

O Concello de Agolada, percibiu unha axuda por importe de 5.195,00 euros para a realización da actuación denominada "Acreedores de Investimentos-Subministro de atriles e Sillas Auditorio" cun orzamento de 5.195,00 euros ao Abeiro da Liña 2 do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS-PLAN CONCELLOS 2017.


GOZA do ULLA 2017

20 DE MAIO PRIMEIRA RUTA 

ANTAS de ULLA

máis información

NOVO SERVIZO EN AGOLADA

 O Departamento de Servizos Sociais municipais a cargo da Concelleira delegada, Paula Crespo Mazás, ven de poñer ao dispor dos veciños empadroados en Agolada, un programa piloto gratuito de consulta psicolóxica. O programa está preferentemente orientado a maiores e nenos en situación de necesidade. 

Para aceder ao servizo e obrigado solicitar cita previa no teléfono  665 47 48 02.

26/06/2017

AXUDAS PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
AXUDAS PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL

O Concello de Agolada a través dunha axuda da Excma Deputación Provincial de Pontevedra ven de adquirir un pendello sito en Paseo da Parranda nº 8.

Dita actuación se inclue dentro do programa de axudas para rehabilitacion do aptrimónio histórico e cultural, dirixidas aos concellos da provincia, ano 2016.

27/06/2017
máis información

 

NOVAS DO VI ENCONTRO DE ARTESANIA

TRADICIONAL E POPULAR DE GALICIA

OS PENDELLOS de AGOLADA (PONTEVEDRA)

7,8 e 9 XULLO

05/07/2017
máis información

máis información

Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia.

Prazo de presentación: 31/01/2018 - 28/02/2018

ENLACE A NORMATIVA

31/01/2018
máis información

I CURSO BASICO FITOSANITARIOS AGOLADA 2017

A oficina de desenvolvemento local do Concello de Agolada, en colaboración con Asaja, organiza un primeiro curso básico de manexo de fitosanitarios para este ano 2017.

O número de prazas e de 25 por orde de inscrición.

 

As persoas interesadas poden dirixirse ao Concello de Agolada (Nicolás, Belén ou Diego) e tramitar a súa solicitude de praza. O número de teléfono para a reserva e o 986 788 062 de luns a venres de 10 a 14 horas, e deberán indicar o seu nome e apelidos, número de documento de DNI , pasaporte ou similar, telefono de contacto e domicilio postal. Por último os interesados poden presentar a súa solicitude mediante un correo electronico no que indiquen os datos citados anteriormente a  empregoagolada@yahoo.es.

 

O curso dará comezo tan pronto se cubran as prazas ofertadas e o custe estimado e de 50 euros máis taxas (9 euros aproximadamente).

25/01/2017

Consellería de Política Social

ORDEN de 19 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases por las que se regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas e hijos nacidas/os en el año 2018 y se procede a su convocatoria.

máis información

Acreditación de competencias. Información 2018

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da súa cualificación procede a convocar o proceso de acreditación de competencias profesional adquiridas a través da experiencia laboral para o ano 2018.

16/01/2018
máis información

ACTO INSTITUCIONAL
ACTO INSTITUCIONAL

No día de hoxe 16 de setembro, nas dependencias do Pazo da Deputación de Pontevedra,  a partir das 12 horas, tivo lugar o acto de toma de posesión da Acta de Deputado Provincial polo Sr Alcalde presidente do Concello de Agolada, D. Ramiro Varela Peón.

 

Ao dito acto asistiron diversas autoridades, amigos e familiares, que o acompañarán en tan importante acto para a vida social e política do noso concello. 

14/09/2016
máis información

Restricións ás plantacións forestais


BANDO OBRIGAS REPOBOACIONS FORESTAIS
15/06/2015
máis información

AVISO- LIMPEZA DE PARCELAS

Lembramos a todos os propietarios de parcelas no noso termo municipal da sua obriga de manter as mesmas limpas de maleza, rastroxos e demais materiais combustibles segun o establecido na lei de montes de Galicia.

O prazo establecido legalmente remata o 30 de xuño de cada ano.

Ademáis agradecemos que se extremen as medidas de precaución no desenrolo dos traballos agrícolas e gandeiros co fin de evitar riscos de incendio.

01/06/2015

Ligazóns
XUNTA
Dep. de Pontevedra
Axencia Tributaria
SERGAS
Ligazóns en Agolada
C.E.I.P
Banda de Música
Extra info
mapa
O tempo

 

TRADUCE A WEB

AO TEU IDIOMA

Herramienta de traducción gratuita de páginas web
by free-website-translation.com

2017

7,8,9 Xullo

 

 

10 a 24 Xullo

 

12 a 16 Xullo

 

16 Xullo

 

 23 Xullo

 

30/07 a 02 Agosto

 

11,12,13 Agosto

13 Agosto

 10 Setembro

 

 

 

 

_____________________

________________

 AVANCE DE VERÁN

 

 

 

 

Ventosa
A ponte dos cabalos

_________________

_________________

 

  

 

________________

 

GANDEIRÍA

ECOLÓXICA


 

 


Inicio Xeral Axenda Administración
© Concello De Agolada