ACTA 2. VALORACIÓN DE MÉRITOS DOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL LABORAL, 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUNCTORES

ACTA 2 DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL LABORAL, 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUNCTORES A XORNADA COMPLETA DURANTE 9 MESES.