ACTA 3. FASE DE OPOSICIÓN.

ACTA 3. FASE DE OPOSICIÓN. SELECCIÓN DE 2 POSTOS DE PEÓNS DE OBRA PARA A LIMPEZAA E MANTEMENTO DE EDIFICIOS MUNICIPAIS E ZONAS PÚBLICOS.