ACTA 3. POSTO POCEIROS

Acta na que se expoñen os resultados obtidos no proceso de selección dos postos de poceiros en redes de saneamento a xornada completa durante 6 meses mediante o sistema de concurso-oposición.