BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA

BASES PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PERSOAS EN SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA