CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN- Mellora de infraestruturas municipais en Rúa Nova

“SERVIZO DE COOPERACIÓN PLAN CONCELLOS 2022-2023 LIÑA 1 NÚMERO DE EXPEDIENTE : 2022011583 DENOMINACIÓN DO INVESTIMENTO: “MELLORA INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS EN RUA NOVA, FIRME DE FORMIGON EN COLOR” BENEFICARIO: Concello de AGOLADA ASUNTO: Concesión de subvención; compromiso de gasto que importa 44.500,00 euros