DECRETO DE ALCALDÍA- CONTRATACIÓN PERSOAL LABORAL

Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización das fases de concurso e oposición da/s praza/s de: 2 peons mantemento de edificios e zonas públicas a ¾ de xornada durante 9 meses.