Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización da fase de oposición da/s praza/s de: pegador/a de carteis; ordenanza; auxiliar administrativo.

Asunto: Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización da fase de oposición da/s praza/s de: - 1 pegador/a de cartaces reservado a persoas con diversidade funcional a media xornada durante 3 meses. - 1 ordenanza reservado a persoas con diversidade funcional a media xornada durante 3 meses. - 1 traballador/a reservado a persoas con diversidade funcional, auxiliar administrativo con tarefas de atención ao público a xornada completa durante 10,5 meses.