RECOLLIDA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS

O DÍA 18 DE XANEIRO PROCEDERASE Á RECOLLIDA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS E DE SILOS. TERÁN QUE DEPOSITALOS ENRE O 16 E O 17 DE XANEIRO NOS LUGARES ESTABLECIDOS PARA CADA PARROQUIA.