BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 13 TRABALLADORES COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL "PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2023".