BASES CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS CONDUCTORES DE MAQUINARIA FORESTAL

BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 2 PEÓNS CONDUCTORES DE MAQUINARIA FORESTAL COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE, AO ABEIRO DA ORDE DO 26 DE DECEMBRO DE 2023 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO DO ANO 2024