CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 10 de decembro de 2021, aprobou, entre outros asuntos, a concesión de subvencións para a sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2021. Ao Concello de Agolada correspóndelle a cantidade de 3.272,69 euros para LIÑA B: Sinalización da ponte dos Cabalos.
O Concello informa