ACTA 3. FASE DE OPOSICIÓN DOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL LABORAL, 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUNCTORES

ACTA 3 DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUCTORES A XORNADA COMPLETA DURANTE 9 MESES MEDIANTE O SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.