CONCESIÓN SUBVENCIÓN REMODELACIÓN PISCINA MUNICIPAL CON EDIFICACIÓNS DE APOIO

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR CAMBIO DE FINALIDADE AO CONCELLO DE AGOLADA, NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023, CO OBXECTO DO FINANCIAMENTO DA ACHEGA MUNICIPAL DO INVESTIMENTO “REMODELACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL CON EDIFICACIÓN DE APOIO”