RELACIÓN DE APROBADOS/AS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.

RELACIÓN DE APROBADOS/AS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.