Novas

RESOLUCIÓN CENCESIÓN SUBVENCIÓN PLAN MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS 2023-2024
ACTA 2 E 3 VALORACIÓN MÉRITOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL , 3 PRAZAS DE CONDUCTORES MOTOBOMBAS, A XORNADA COMPLETA…
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 3 POSTOS DE OPERARIOS-CONDUCTORES DO VEHICULO MOTOBOMBA 2024 DO CONCELLO DE AGOLADA,…
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 2 PEÓNS DE LIMPEZA E MANTEMENTO DE EDIFICIOS E XONAS PÚBLICAS O 75% DA XORNADA DURANTE 9…
Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización da fase de concurso-oposición da praza de 2 peóns de limpeza e…
Informámoslles que o día 6 de xuño de 2024 a OFICINA MOBIL RETORNO visitará AGOLADA, situándose na Praza do Concello, en horario de 9:30h a 14:00h.…
ACTA 2 DE VALORACIÓN DE MÉRITOS DOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL TEMPORAL LABORAL, 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUNCTORES A XORNADA COMPLETA…
ACTA 3 DA CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE 2 PRAZAS DE PEÓNS CONDUCTORES A XORNADA COMPLETA DURANTE 9 MESES MEDIANTE O…
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN POR CAMBIO DE FINALIDADE AO CONCELLO DE AGOLADA, NO MARCO DO PLAN CONCELLOS 2022-2023, CO OBXECTO DO FINANCIAMENTO DA ACHEGA…
RELACIÓN DE APROBADOS/AS POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR.