Novas

ACTA 3 PARA A SELECCIÓN DE 2 POSTOS DE MANTEDORES DE EDIFICIOS
PUBLICACIÓN DA ACTA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 2 PRAZAS DE POCEIROS EN REDES DE SANEAMENTO A XORNADA COMPLETA DURANTE 8 MESES MEDIANTE…
PUBLICACIÓN DA ACTA VALORACIÓN PRIMEIRO EXERCICIO PARA A SELECCIÓN DE SETE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR POR CONCURSO-OPOSICIÓN.
PUBLICACIÓN DA ACTA DA SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 1 POSTO DE PEGADOR DE CARTACES A MEDIA XORNADA DURANTE 3 MESES MEDIANTE O SISTEMA DE…
PUBLICACIÓN DA ACTA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 1 POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON TAREFAS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO A XORNADA…
ACTA PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, 3 PRAZAS DE PAVIMENTADORES CON LASTROS XORNADA COMPLETA DURANTE 8 MESES MEDIANTE O SISTEMA DE…
ACTA DO 15 DE MARZO DO 2024 POLA CAL SE VALORAN AS SOLICITUDES DE ADMITIDAS PARA A SELECCIÓN DE 7 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR, COMO PERSOAL LABORAL…
BASES QUE REXERÁN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 9 TRABALLADORES COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL, CON CARGO Á AXUDA OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN…
Comunicamos a axuda concedida pola Deputación de Pontevedra en data do catro de marzo do 2024, para financiar os custes laborais pola contrataciónde…
CAMPAÑA DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA DO CONCELLO DE AGOLADA Os residuos orgánicos representan practicamente o 50% da nosa bolsa do lixo. Se es un veciño…