Educadora Social

O Concello de Agoalda conta cunha educadora social.