Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización da fase de concurso-oposición da praza de 2 peóns de limpeza e mantemento de edificios e zonas públicas ó 75% de xornada durante 9 meses.

Nomeamento membros do tribunal cualificador e convocatoria para a realización da fase de concurso-oposición da praza de 2 peóns de limpeza e mantemento de edificios e zonas públicas ó 75% de xornada durante 9 meses.