ACTA 2 E 3 VALORACIÓN MÉRITOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL 3 PRAZAS CONDUCTORES MOTOBOMBAS

ACTA 2 E 3 VALORACIÓN MÉRITOS ASPIRANTES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL , 3 PRAZAS DE CONDUCTORES MOTOBOMBAS, A XORNADA COMPLETA DURANTE 3 MESES.