Casa da Cultura

A Casa de Cultura está situada na Avenida do Concello, 31. Nela atópase a biblioteca municipal, ten un aula de informática e outra estancia na que se celebran ensaios e actividades dos distintos colectivos, así como acolle cursos e outras iniciativas para grandes e pequenos.